You're replying to a comment by clip.

August 20, 2014, 03:48

Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) một công ty mevabe
sản xuất, kinh doanh sữa và các sản ...
Ngày 19/8, tại hội nghị khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới tổ chức ở Montreal, Canada, Công ty cổ phần sữa Việt Nam- vinamilk đã vinh dự được trao ...Dù không cung cấp tên nhà băng nhưng đại diện Vinamilk cho biết đã chuyển nhượng khoản đầu tư này cho một bên thứ ba với giá trị 448 tỷ đồng và đang chờ ...

Reply To This Comment

(why do I need your e-mail?)

(Your twitter name, if you have one. (I'm @pkrumins, btw.))

Type the first letter of your name: (just to make sure you're a human)

Please preview the comment before submitting to make sure it's OK.